ÅRETS JULESAMARBEID

Eger oppfordrer til å gi tilbake

Med «Give Back Friday» oppfordrer EGER kundene sine til å gi av sin tid. Vi på EGER har et ønske om å bruke fredag etter Thanksgiving til noe annet enn kjøpepress, og har derfor inngått et spennende samarbeid med Blå Kors og deres tidgiver-kampanje.

– EGER-kundene er samfunnsbevisste, og vi ønsker å tilby noe annet enn handlepress nå frem mot jul. Vi har stor sans for tidgiver-konseptet til Blå Kors, og vil derfor utvide vårt «Give Back Friday»-konsept til å inkludere tiden frem mot jul. Med kampanjen «Et annerledes juleønske» og samarbeidet med Blå Kors håper vi at vi kan inspirere flere til å prioritere å gi av tiden sin.

Tid som støtte og trygghet

Tidgiver-konseptet er Blå Kors sin frivillighets-satsing, og går ut på at man deler litt av tiden sin med noen som strever litt med å mestre hverdagen og som trenger litt støtte og omsorg i startfasen av et nytt liv.

– Blå Kors arbeider med og for mennesker som strever med å mestre hverdagen, og har et spesielt fokus på de som på grunn av egen eller andres rus- eller spillavhengighet er i en vanskelig livssituasjon. Blant fokusområdene våre er rusbehandling, videregående skoler, arbeid og inkludering, barn og unge familier, og boligsosialt arbeid. Målsettingen er å knytte tidgiver-konseptet inn mot hele bredden i disse tiltakene, og kunne utfylle ansattressursene våre på en god måte, sier generalsekretær i Blå Kors, Kjetil Haga.

Tidgiver-konseptet handler om å bistå med hverdagslivskompetanse og utvikle ferdigheter.

Alle kan bidra

– Vi bruker tidgiverne til å hjelpe med å gå på butikken, til å betale regninger. Hverdagslige ting som for mange er vanskeligere enn man skulle tro. Noen har behov for hjelp til å kunne være gode foreldre for barna sine, mens andre trenger å lære å lage mat eller bruke datamaskin. Tidgiveren er en som går ved siden av og sammen med, og som gir trygghet og praktisk bistand. Her er det altså ikke behov for noen form for spesialkompetanse, og derfor noe de fleste bidra til. Vanlige folk, med litt ekstra tid og hjerterom, er uvurderlige i stegene mot en ny og bedre hverdag. Man gir så mye tid man føler man har anledning til å gi, og så tilpasser Blå Kors behov og muligheter slik at rette personer blir knyttet opp mot hverandre, forklarer Haga.

– Og det er ikke bare de so får hjelp som får utbytte av ordningen. Det føles fint å hjelpe noen som har det vanskelig, og våre tidgivere forteller ofte at de får mer igjen enn det de gir, legger Haga til.

Positivt fokus

Blå Kors er veldig glade for å kunne utvikle et samarbeid rundt gode verdier på en ny arena sammen med EGER.

– Vi synes det er veldig positivt at EGER ønsker å knytte seg opp mot tidgiver-konseptet vårt, og håper at samarbeidet kan bety noe for dem vi møter gjennom arrangementene vi skal ha på EGER og Egertorget frem mot jul. Vi synes også det er veldig positivt at EGER med sin «Give back Friday» knytter dette opp mot et eksisterende fenomen og vender det til noe positivt, som en slags positiv motsats. Det er fint å fokusere på det positive fremfor å bruke pekefinger, sier Haga.

Julekonserter

Fredag 29. november har vi sammen med Blå Kors stand på Egertorget hvor vi serverer gløgg og pepperkaker. I tiden frem mot jul arrangerer vi også gratiskonserter med kjente artister  i lysgården på EGER.

– Gjennom samarbeidet med EGER får Blå Kors synliggjort virksomheten vår på en positiv måte for de som beveger seg i byen i førjulstiden, og forhåpentligvis også inspirert flere til å gi av sin tid, både i Oslo og resten av landet, sier Haga.

Hold deg oppdatert for hele programmet.